หน้าแรก

วิธีการสั่งซื้อ

การชำระเงิน

แจ้งการโอนเงิน

ประวัติการสั่งซื้อ

ติดต่อเรา
สินค้าที่สั่งซื้อ 0 รายการ
ส า ร บั ญ สีและชนิดของหนัง

วิธีการสั่งซื้อ

6 ขั้นตอนง่ายๆในการซื้อสินค้า


1.เลือกรายการสินค้า


2.หยิบสินค้าใส่รถเข็น


3.คลิ๊กที่ปุ่มสั่งซื้อ


4.แสดงรายการสินค้าในรถเข็น สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนรายการได้ส้่งซื้อได้ โดย
- เพิ่มจำนวนในช่องจำนวน แล้วกด "คำนวณใหม่"
- ลบรายการติ๊ก ✔ ในช่อง delแล้วกด "ลบ"


5.กรอกข้อมูลการลั่งซื้อให้ครบทุกช่อง


6.เสร็จสิ้นการลั่งซื้อ
-ถ้าไม่ได้เก็บปลายทางให้จำเลขที่การสั่งซื้อเพื่อแจ้งการชำระเงิน

40 สินค้าขายดี
No.152
waist-bag

No.132
waist-bag

No.207
lady-wallet

No.201
lady-bag

No.126
waist-bag

No.247
lady-wallet

No.270
lady-bag

No.012
mens-bag

No.371
waist-bag

No.264
waist-bag

No.199
lady-bag

No.135
lady-bag

No.271
lady-bag

No.349
lady-bag

No.031
lady-wallet

No.053
lady-bag

No.141
waist-bag

No.281
lady-wallet

No.328
lady-wallet

No.234
lady-wallet

No.262
lady-wallet

No.384
lady-wallet

No.266
lady-bag

No.269
lady-bag

No.276
lady-wallet

No.362
waist-bag

No.320
lady-bag

No.132
waist-bag

No.200
coin-card-holder

No.001
waist-bag

No.192
lady-bag

No.371
waist-bag

No.310
coin-card-holder

No.313
lady-bag

No.234
lady-wallet

No.268
waist-bag

No.079
mens-bag

No.033
lady-wallet

No.160
coin-card-holder

No.346
waist-bag